FRÅGOR OCH SVAR

Betalning av din fasta båtplats

Har du en båtplats i någon av Västerås Stads hamnar så finns den kopplad till dig via din e-post eller ditt personnummer.

Genom att logga in uppe i högra hörnet och bekräfta din e-postadress som du uppmanas fylla i, så kommer din båtplats automatiskt upp under "Mitt konto", där kan du välja att betala eller säga upp din båtplats.

Länk till: Avtal och handlingsplaner, båtliv

Bildöversikt till hantering av båtplats

Hyra av ny båtplats

För dig som önskar hyra en ny båtplats, klicka på "Boka båtplats" här ovan i menyn och följ anvisningarna. När ni betalat för en båtplats så har ni också förtur till denna kommande säsonger, information skickas på e-post och sms när det är dags att betala för en ny säsong.

Vi hyr endast ut båtplatser för helår, för kortare vistelser hänvisar vi till Gästhamnen, Västerås Gästhamn

Länk till: Avtal och handlingsplaner, båtliv

Byte av båtplats

För dig som önskar byta en befintlig båtplats under säsong: Kontakta oss på Västerås stad. Maila till fritidsbatshamnar@vasteras.se

Vill du vara säker på att båtplatsen inte bokas av någon annan så måste du boka den. (Det innebär att du ligger ute med betalning för dubbla platser tills vi har reglerat detta.)

Kontakta oss via mail inom 24 timmar så vi kan reglera det.

Behöver du en grindnyckel till din brygga?

Länk till: Grindnyckel

Felanmälning och problem vid båtplats

Målsättning är att våra fritidsbåtshamnar i Västerås Stad ska upplevas som hela, rena och trygga. Som båtägare, medborgare och besökare uppmanas du därför att lämna synpunkter eller anmäla fel. Maila felanmälan eller synpunkter till : fritidsbatshamnar@vasteras.se

Västerås Stad
Stadshuset
Västerås
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se