Boka & betala båtplats i Västerås Stad

  • Betalningen sker årsvis. Båtsäsongen är mellan 1 April och 31 Oktober.
  • Vill du vinterligga på din båtplats anmäl detta till mail: fritidsbatshamnar@vasteras.se senast den 31 augusti varje år.
  • Båtplatsinnehavare får automatiskt erbjudande om att förlänga sin plats via e-post och SMS innan betalningen förfaller.
  • Läs våra fullständiga villkor
Västerås Stad
Stadshuset
Västerås
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se