Arrendeavtal med ordningsföreskrifter

Länk till: Avtal och handlingsplaner, båtliv i Västerås Stad

VÄSTERÅS STADS KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR BÅTPLATSAVTAL.

Allmän information

Uthyrning i andrahand eller annat nyttjande av båtplats är ej tillåtet, om inget annat har avtalats mellan parterna.

Byte av båtplats sker i samråd med Västerås Stad. Vid byte till större båtplats debiteras mellanskillnaden mellan befintlig och ny båtplats om inget annat har avtalats mellan parterna.

Arrendator skall följa allmänna och specifika villkor i Arrendeavtal med ordningsföreskrifter

Betalning

Betalning sker enligt betalningsvillkor. I samband med betalning accepterar arrendatorn gällande avtalsvillkor och blir bunden till dessa. Om betalning inte har inkommit senast på förfallodatum blir avtalet per automatik uppsagt.

Betalning sker årsvis och avser betalning av årsavgift för angiven båtplats och för angiven båt.

En särskild fakturaavgift tillämpas vid fakturering istället för onlinebetalning. Kontakta oss i god tid före förfallodagen om ni önskar bli fakturerade med pappersfaktura.

Priser

Aktuella priser redovisas på hemsidan i bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av plats genom bokningsdialogen och för privatpersoner.

Om du får en båtplats från och med augusti månad betalar du halv årsavgift. Om du säger upp din båtplats senare än sista juni görs ingen återbetalning av den betalda båtplatsavgiften.

Ångerrätt och Uppsägning

Vid uppsägning från kund för avtalad båtplats före 30 juni, återbetalas halva årsavgiften.

Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet. Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Vite vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Kontakt & Reklamation

Västerås Stad

721 87 Västerås

E-post: fritidsbatshamnar@vasteras.se

Organisationsnummer: 212000-2080Bild över hamnen från en brygga
Västerås Stad
Stadshuset
Västerås
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se